Jäsenseurat

Liiton jäsenseurat sekä kannattajajäsenseurat paikkakunnittain.

ESPOO
TAKADO
Eurooppalainen Jujutsu
Brasilialainen Jujutsu

HELSINKI
COMBAT SOCIETY
Jujutsu 2000

FUDOSHIN *
Daitoryu Aikijujutsu

HELSINGIN YAWARA
Englantilainen Jujutsu

JOKOTAI
Englantilainen Jujutsu

MUDOSON *
Daitoryu Aikijujutsu

TAPANILAN ERÄ
Jujutsu 2000

IISALMI
JUJUTSUSEURA VIÄNTÄJÄT
Kujaku Ryu Goshinjutsu

KERAVA
VA-JUTSU
Jiyu-ryu Ju-Jutsu

KUOPIO
JUJUTSUSEURA NAATTIJAT
Kujaku Ryu Goshinjutsu

OULU
OULUN KARATESEURA
Englantilainen Jujutsu

PORVOO
TORA
Kujaku Ryu Goshinjutsu

TORNIO
TORNION JUJUTSU SEURA
Moderni Jujutsu

TURKU
REIGANDO BUDO
Eurooppalainen Jujutsu

 

(*=kannattajajäsen)