Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valitun puheenjohtaja lisäksi vähintään viisi ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Hallituksen muut jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallituksen tehtävänä on:

1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa liittoa, johtaa sen juoksevia asioita ja esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua koolle liiton kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt lailliset päätökset.
4. Hoitaa liiton varoja sekä periä jäseniltä perittävät jäsenmaksut.
5. Huolehtia liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä.
6. Laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
7. Päättää jäsenten hyväksymisestä liittoon ja erottamisesta liitosta.
8. Antaa valtakirja liiton edustajille kansainvälisiin kongresseihin.
9. Pitää jäsenluetteloa.
10. Esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat liittokokoukselle.
11. Valita tarpeelliset toimihenkilöt.
12. Asettaa tarvittaessa toimikuntia ja jaostoja, jotka liitto toimintaansa varten tarvitsee.
13. Hoitaa muut liitolle kuuluvat asiat.

Hallitus 2015:

Puheenjohtaja:
Aarre Arkku Järvinen
Jäsenet:
Teo Viitala, Combat Society, Helsinki
Mika Halonen, JokoTai, Helsinki
Jarmo Österman, Helsingin Yawara
Juho Suomela, Oulun Karateseura Jujutsu, Oulu
Rauno Hakala, Va-Jutsu, Kerava/Vantaa
Wille Markkanen, Naattijat Kuopio
Ville Rönkä, Viäntäjät, Iisalmi
Kaj Westersund, Reigando Budo Turku
Jesse Lehtinen , Porvoon Tora
Niko Tohu, Tornion Jujutsuseura
Rahastonhoitaja:
Heikki Kela
Tilintarkastajat:
Matias Isosaari
Tarmo Halonen
Jari Vartiainen, varalla